Stiftelsen bildades 1995 och arbetar helt ideellt och på kristen grund med hjälp-verksamhet i olika länder. Insamlade medel satsas (efter avdrag för mycket låga administrativa kostnader på 2%) i praktiska bistånds­projekt.

Klicka på Facebookikonen nedan för att gilla oss på din Facebooksida

Följ oss på vår Facebooksida:

AKTUELLT

Juni 2022

Månaderna går fort. Här kommer tre nya informationsbrev från Stiftelsen Brödet - ett från Hapsal i Estland och ett från Voivodeni i Rumänien som båda handlar om flyktingmottagande och ett som berättar om hur det gått för de elever som var med när vi startade skolprojektet i Floresti i Rumänien. Därtill bifogas Arne Wikströms predikan som han höll vid stiftelsens gudstjänst den 29/5.


Stiftelsen får en hel del frågor om när nästa transport skickas till Rumänien och planen är att det kommer att ske den 11 juli, så om Du vill skicka med kläder, skor, leksaker eller annat så tar vi gärna emot det så snart som möjligt - för överenskommelse om tid kontakta stiftelsen. Vi är tacksamma för var och en som har möjlighet att hjälpa oss lasta långtradaren förmiddagen den angivna dagen. Meddela oss gärna i förväg så kan vi lämna närmare upplysningar.


Den 12 juni håller Stiftelsen Brödet sin sista gudstjänst för vårterminen. Arne Wikström predikar, Lena Åkerlund informerar om stiftelsens verksamhet och Lala Åkerström utlovar en överraskning i form av duettsång. Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffet på kyrkbacken. Platsen är den vanliga, Gustaf Adolfskyrkan, Wittstocksgatan 26, Stockholm.


- Flyktingmottagande i Hapsal, Estland

- Flyktingmottagande i Voivodeni, Rumänien

- Skolprojekt i Floresti, Rumänien

- Arne Wikströms predikan 29 maj


Maj 2022

Det händer hela tiden mycket i Stiftelsen Brödets verksamhet, så här kommer fyra nyhetsbrev:


- Indien, hur kan Blindskolans elever veta vilken valör olika sedlar har?

- Rumänien, aktiviteter ordnas för flyktingbarnen som kommit till Voivodeni

- Rumänien, självhjälpsprojekt och bondens nya häst i Voivodeni

- Moldavien, fortsatt flyktingmottagande


Välkommen till Stiftelsen Brödets gudstjänst i Gustaf Adolfskyrkan, Stockholm, söndagen den 29 maj kl 15 med efterföljande kaffeservering.


April 2022

Årsredovisningen för Stiftelsen Brödet 2021 finns nu under fliken Om oss. Av årsredovisningen framgår bl.a. stiftelsens utveckling jämfört med föregående år, vilka företag och organisationer som stöder stiftelsen, hur stort stödet är från privatpersoner samt hur mycket pengar stiftelsen satsat på de olika projekten i respektive land.


Enklare att ge bidrag med Swish och QR-kod

Längst ner till vänster på denna sida finns vår nya QR-kod för betalning av bidrag via Swish. Man måste ha modern telefon med Swish installerat, sedan är betalningen bara några knapptryckningar bort. Vi tackar på förhand!


Stiftelsen Brödet

Stiftelsen Brödet arbetar särskilt för att hjälpa utsatta barn och ungdomar såsom

  • romska och andra fattiga i framför allt Rumänien men även Makedonien
  • blinda och synskadade i Indien
  • handikappade och fängslade i Vitryssland
  • föräldralösa i Tanzania

Du som stöder Stiftelsen Brödet kan känna Dig helt säker på att Din gåva används i stiftelsens projekt och där blir till hjälp och glädje för mottagarna.

Stiftelsen har 90-konto, vilket innebär att stiftelsen både anlitar auktoriserad revisor och står under uppsikt av Svensk Insamlingskontroll. Stiftelsen har mycket låga kostnader (2 %).

Stiftelsen är ytterst angelägen om att den hjälp som sänds till projekten till 100 % når fram. Noggrann uppföljning av bidragspengarna sker. Projekten följs upp regelbundet av stiftelsen genom personliga kontakter.


Stiftelsens 90-konton

BG 900-4201 – Använd helst Bankgirot eftersom inga kostnader då tillkommer för stiftelsen.

PG 90 04 20-1

Swish 1239004201

Se sidan "Ge en gåva" i menyn för ytterligare information om våra konton. Tack för Ditt stöd till stiftelsens verksamhet!Copyright © All Rights Reserved


Organisationsnr: 802401-2844

Postgiro: 900420-1, Bankgiro: 900-4201, Swish: 1239004201

Adress: Stiftelsen Brödet, Att. L. Åkerlund, Grev Turegatan 64, 1202, 114 38 Stockholm, Tel: 0702545233