Stiftelsen bildades 1995 och arbetar helt ideellt och på kristen grund med hjälp-verksamhet i olika länder. Insamlade medel satsas (efter avdrag för mycket låga administrativa kostnader på 2%) i praktiska bistånds­projekt.

Klicka på Facebookikonen nedan för att gilla oss på din Facebooksida

Följ oss på vår Facebooksida:

AKTUELLT

Juli 2024

Här kommer juli månads information från stiftelsen:

- Rumänien, familjer i Ciumeghiu har fått fönster och dörrar

- Indien, nya elever tas emot på Blindskolan

- Rumänien, lantbruksmaskiner och skollunch i Voivodeni

- Rumänien, speciell dag ordnas för Ukrainaflyktingarna och en ny grupp flyktingbarn tas emot

- Rumänien, svårt för pensionärer och barnhemsbarn


- Arne Wikströms Ord på vägen som denna gång handlar om Kristi förklaring


God fortsättning på sommaren önskar

Stiftelsen Brödet


Juni 2024

Här kommer Juni månads nyhetsbrev från Stiftelsen Brödet. De handlar alla om Nordmakedonien, dit Stiftelsen Brödet hade en gruppresa sista veckan i maj månad för att titta på Hand till Hands projekt där, som stiftelsen stöder i staden Bitola. Det blev en på alltsätt lyckad resa och vi vill gärna låta Dig, som stöder hjälpverksamheten men inte själv kunde resa med, få en rapport därifrån. Breven handlar om


- Sjukhusets nyrenoverade BB-avdelning

- Besök i den romska skolans 4-klass

- Besök i den romska skolans 1-klass

- Besök i den "romska stadsdelen"


Vidare bifogas Arnes Ord på vägen som handlar om vårt dop.


Vi önskar redan nu Glad Midsommar och en fin sommar.

Stiftelsen Brödet


Stiftelsen Brödet

Stiftelsen Brödet arbetar särskilt för att hjälpa utsatta barn och ungdomar såsom

  • romska och andra fattiga i framför allt Rumänien men även Makedonien
  • blinda och synskadade i Indien
  • handikappade och fängslade i Vitryssland
  • föräldralösa i Tanzania

Du som stöder Stiftelsen Brödet kan känna Dig helt säker på att Din gåva används i stiftelsens projekt och där blir till hjälp och glädje för mottagarna.

Stiftelsen har 90-konto, vilket innebär att stiftelsen både anlitar auktoriserad revisor och står under uppsikt av Svensk Insamlingskontroll. Stiftelsen har mycket låga kostnader (2 %).

Stiftelsen är ytterst angelägen om att den hjälp som sänds till projekten till 100 % når fram. Noggrann uppföljning av bidragspengarna sker. Projekten följs upp regelbundet av stiftelsen genom personliga kontakter.


Stiftelsens 90-konton

BG 900-4201 – Använd helst Bankgirot eftersom inga kostnader då tillkommer för stiftelsen.

PG 90 04 20-1

Swish 1239004201

Se sidan "Ge en gåva" i menyn för ytterligare information om våra konton. Tack för Ditt stöd till stiftelsens verksamhet!Copyright © All Rights Reserved


Organisationsnr: 802401-2844

Postgiro: 900420-1, Bankgiro: 900-4201, Swish: 1239004201

Adress: Stiftelsen Brödet, Att. L. Åkerlund, Grev Turegatan 64, 1202, 114 38 Stockholm, Tel: 0702545233