Stiftelsen bildades 1995 och arbetar helt ideellt och på kristen grund med hjälp-verksamhet i olika länder. Insamlade medel satsas (efter avdrag för mycket låga administrativa kostnader på 2%) i praktiska bistånds­projekt.

Klicka på Facebookikonen nedan för att gilla oss på din Facebooksida

Följ oss på vår Facebooksida:

Verksamhetens ändamål

Att utifrån kristen ekumenisk grund i samarbete med gedigna samarbetsorganisationer på plats ge ekonomisk och materiell hjälp för att förbättra situationen främst för barn och ungdomar inom marginaliserade grupper såsom blinda och synskadade, föräldralösa, romska och andra extremt fattiga. Den hjälp stiftelsen ger gäller huvudsakligen skolutbildning och skolmat.


Historik

Stiftelsen Brödet bildades 1995 av nuvarande ordföranden Lena Åkerlund och kyrkoherde Karin Bergqvist Engwall, som var stiftelsens första ordförande. Stiftelsens verksamhet vilar på kristen grund och började i liten skala – bl.a. genom att skicka mat- och klädpaket till Rumänien.

Idag har stiftelsen pågående projekt i Estland, Indien, Japan, Lettland, Makedonien, Rumänien, Tanzania och Vitryssland. På varje plats har stiftelsen pålitliga kontaktpersoner och samarbetsorganisationer. Mer om verksamheten i respektive land under fliken Projekt.


Kort information om Stiftelsen Brödet   

Omsättning 2015: 1,5 Mkr vartill kommer värdet av skänkta och insamlade kläder och skolmöbler

Gudstjänst c:a 10 ggr/år och fäbodgudstjänst 1 gång/år

Insamlade medel kommer från privatpersoner, kollekter vid egna gudstjänster och andra kyrkliga församlingar samt från några organisationer och företag.

Läs mer under rubriken Årsredovisning/Verksamhetsberättelse nedan och fliken PROJEKT.


Styrelse

Stiftelsen Brödets styrelsen består av följande personer:


  • Lena Åkerlund, ordförande. Född 1944, Stockholm. F.d. sekr./personaladministratör i

    Handelsbanken, arbetar deltid som sekreterare på Sandrews.

  • Roger Arvidsson, sekreterare. Född 1952, Insjön, teolog, arbetar i Åhls församling med bl.a. konfirmandundervisning, egen översättningsfirma.
  • Arne Wikström, ledamot. Född 1945, Stockholm, pensionerad men arbetar fortfarande som präst i Svenska kyrkan.
  • Elisabeth Kedland Hofberg, ledamot. Född 1944, Lidingö, förskollärare med mångårig erfarenhet av arbete med barn även inom Friluftsfrämjandet och Skogsmulleverksamhet.
  • Gloria Vintila Andersson, ledamot. Född 1982, född och uppvuxen i Rumänien, gift och bosatt i Bålsta, Sverige. VD och grundare av resebyrån Experience Transylvania.Årsredovisning/Verksamhetsberättelse

Här finns Stiftelsen Brödets årsredovisning/verksamhetsberättelse tillgänglig för de senaste två åren:
Integritetspolicy

Stiftelsen Brödet hanterar personuppgifterna för sina gåvogivare och övriga som är intresserade av stiftelsens verksamhet på ett säkert sätt och i enlighet med den nya personuppgiftslagen GDPR. Läs mer om vår integritetspolicy här.Stadgar

Stiftelsens stadgar finns att läsa här.

Copyright © All Rights Reserved


Organisationsnr: 802401-2844

Postgiro: 900420-1, Bankgiro: 900-4201, Swish: 1239004201

Adress: Stiftelsen Brödet, Att. L. Åkerlund, Grev Turegatan 64, 1202, 114 38 Stockholm, Tel: 0702545233