Insamling av biståndsmedel i Sverige

I Sverige har stiftelsen en skara vänner från norr till söder i landet som stöder verksamheten ekonomiskt eller på annat sätt. Några olika organisationer och företag ger bidrag till stiftelsens arbete. Kollekt erhålls sporadiskt från kyrkor och församlingar på olika orter i Sverige liksom från Svenska Kyrkans Lekmannaförbund och dess kårer.

I Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm anordnar stiftelsen tillsammans med Oscars församling gudstjänst cirka tio gånger per år. För datum och tid se Program. Kollekten från dessa gudstjänster går oavkortat till stiftelsens hjälpverksamhet i andra länder.

I juli månad ordnar Åhls församling i Insjön en fäbodgudstjänst. Kollekten härifrån går också till stiftelsens projekt.

Stiftelsens vänkrets informeras regelbundet genom informationsbrev om vad som händer inom verksamheten och de olika projekten.

Se menyn för aktuellt program.

Stiftelsen bildades 1995 och arbetar helt ideellt och på kristen grund med hjälp-verksamhet i olika länder. Insamlade medel satsas (efter avdrag för mycket låga administrativa kostnader på 2%) i praktiska bistånds­projekt.

Klicka på Facebookikonen nedan för att gilla oss på din Facebooksida

Följ oss på vår Facebooksida:

Copyright © All Rights Reserved


Organisationsnr: 802401-2844

Postgiro: 900420-1, Bankgiro: 900-4201, Swish: 1239004201

Adress: Stiftelsen Brödet, Att. L. Åkerlund, Grev Turegatan 64, 1202, 114 38 Stockholm, Tel: 0702545233